NIEUWS

 

NIEUWS VAN ECLIPSE

Eind 2014 werd Eclipse Combustion, Rocford, USA overgenomen door de Elster Groep (D), in België vertegenwoordigd door Elster-Cogegaz in Luik.

Om onze klanten een betere en efficientere service te verlenen werd er tussen Cogegaz en ons bedrijf een overeenkomst gesloten dat Elster-Cogegaz alle klanten Eclipse en Elster  / Kromschroeder in Wallonie zou bedienen en dat BVBA Blondeau de belangen van de klanten in Vlaanderen voor Eclipse en Ester / Kromschroeder zou behartigen - zie meldingsbrief.

 

 

NIEUW BIJ SOLARONICS

1/ De nieuwe gamma stralingsbuizen - hoge prestaties - beantwoorden aan de nieuwe europese richtlijnen 2017 ErP. Toestellen met hoge rendementen (verbrandings- en stralingsrendement). 

2/ Stralingsbanen RAYLINE : 1 centrale brander- en ventilatorkast, geplaatst in of buiten het lokaal (wand- of dakopstelling), stralingsbuizen met groot diameter, modulerende brander i.f.v. de warmtevraag in het gebouw

Bijzonder eenvoudige plaatsing, modulair en flexibel, geruisloos, grote brandstofbesparingen ...